Bugün, 4 Temmuz 2022 Pazartesi


Anahtar Kelimeler: SİVAS Türküsü Hikayesi...

Bir SİVAS Türküsü Hikayesi...

KANGAL yöresine ait "ZEYNEP'im" türküsü yıllardır dillerden düşmüyor.

SPHM ÖZEL HABER

KANGAL İLÇESİNE görev yapmaya KIRIKKALELİ bir assubay gelir. BU assubay ZEYNEP'e sevdalanır. Orada bulunan yöre büyüklerini dünürcü gönderir lakin ZEYNEP'in ailesi "yabancı uzak diyar" diye kızı assubaya vermezler.

ASSUBAY kızı kaçırmaya niyetlense de komutanları "bu yakışık almaz" diye engel olurlar. 

ASSUBAYIN taini bir başka yere çıkar. Lakin dayanamaz, bir müddet sonra KANGAL MAMAŞ köyüne dönerek ZEYNEP'i görmek ister. Geldiğinde ise ZEYNEP'in nişanlandığını öğrenerek dünyası yıkılır. Bunun üzerine dillerden düşmeyen bu türküyü hayata geçirir:

ZEYNEP'İM

"Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller biter bağında
Arife gününde bayram ayında

Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im

Zeynep'e yaptırdım altından tarak
Tara zülüflerin bir yana bırak
Zeynep'e gidemem yollar pek ırak

Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im

Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Zeynep'i bu hafta ettiler gelin

Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im

Kangal'dan aşağı Mamaş'ın köyü
Derindir kuyusu serindir suyu
Güzeller içinde Zeynep'in huyu

Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im

Zeynep'in alı var malı neylersin
Al yanak üstünde şalı neylersin
Bu yosmalık sende varı neylersin

Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Beş köyün içinde şanlı Zeynebim

Mamaş'ın yolları dardır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez

Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Beş köyün içinde şanlı Zeynebim"