Bugün, 28 Ekim 2021 Perşembe


Anahtar Kelimeler: ZULMÜ

ÇİN ZULMÜ

Yiğide Neayak Yazdı...

 ?ZULME ENGEL OLAMYORSANIZ, ONU HERKESE DUYURUN!?: UYGUR TÜRKLERİ ÖRNEĞİ

 ?Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!?  Hz. Ali

 Türkiye´de, yaşayarak öğrendiğim, temelde ?etnik meselelere? ilişkin ?iki? toplumsal bakış:

  • Birincisi, ilgili etnik köken ?Türk veya Müslüman orijinli? ve başka ülke topraklarında ise, yapılanlar ?zalimlik, gaddarlık, katillik vs.? olarak tanımlanasıdır. Örneğin, 1980´li yıllarda Bulgarlar Türklerine yapılan asimilasyon politikaları? Başka bir örnek, Filistinli veya Suriyeli Araplar?

 

  • İkinci bakış, ilgili ?Türk? kökenli değil ve Türkiye topraklarında ise, yapılanlar yine ?zalimlik, gaddarlık, katillik, hainlik vs.? olarak tanımlanasıdır. Örneğin, Türkiyeli Kürtler!...

 

  • Yeni ve orijinal ?üçüncü bakış,?zulme sessiz kalma: UYGUR TÜRKLERİ için yapılan çok ciddi insan hakları ihlalleri konusunda toplumsal düzeyde ilgililer ne yazık ki etkili tepki gösteremediler (son zamanlarda, Sivas´ta yerel düzeydeözellikle muhalif siyasi partilerin yaptığı etkinlikler hariç!).

 Bu konuda en ses getiren Türk kökenli Alman futbolcuMesut Özil´in cesur basın açıklaması idi! En dikkat çekici sözleri şunlar idi: Hz. Ali´den aldığı ??Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!? ve ?Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır!?Sözlerinin akabinde de, sansürlendi!?...

 Toplumsal sessizlik veya duruşsuzluğun arkasındaki temel sebepler güncel global siyasi yakınlaşmalar ve ekonomik çıkar ilişkileri olduğu kanaatindeyim! Buna bir de, ülke içindeki ?ekonomik bağımlı? alt sosyal sınıfların çokluğu, orta sınıfın az sayıda olması ve/veya sessizliği, ?korku kültürü?nün yaygınlığı, üniversitelerin, sivil toplum ve medyanın sessizliklerini de ekler isek, sanki ağırlıklı gerekçeler ortaya konmuş olur...

 

  • Siyasi olarak Komünist, ekonomik olarak Kapitalist Çin Devleti tarafından insan haklarına aykırı her türlü ?yok sayma? ve ?baskı? politikalarını(kamplara atma, işkence, öldürme, susturma, sansür, iletişim/ilişki kesme, inkar etme, düşünce ve ifade özgürlüğü olmaması, kendi dilini, dinini, onurunu vb. yok etme vs.) hiçbir alt-topluluk veya topluma uygulanması kabul edilmez bir durumdur!

 

  • Şahsımın ise bakışı ?dördüncü bakış? açısıdır!:Nerede, ne zaman, kaynağı her kimden gelirse gelsin,insan hakları ihlali bir suçtur, birey, kurum, şehir, toplum düzeyinde sürekli olarakmutlaka karşı çıkılmalıdır!

 

Bir başka ilginç, merak uyandıran, düşündürücü yazı da görüşme dileklerimle!

 

 

***