Bugün, 3 Temmuz 2022 Pazar


MADEN HARİTASI ŞART

Sivas´ta madenciliğin gelişmesi için maden haritasının çıkarılarak, şehrin maden üssü olmasının önünün açılması gerekiyor.

SPHM ÖZEL HABER

SİVAS, zengin yeraltı kaynaklarına sahip. Bu kaynakların belli başlılarını demir, krom, kurşun ve çinko gibi maden rezervleri ile doğal taş ve mermer yatakları oluşturuyor. Maden varlığında olduğu gibi madencilik alanında da yatırım potansiyeli olan SİVAS´ın bu alana yönlendirilmesi bekleniyor.

Uzmanlar SİVAS madenlerinin iç ve dış pazarlara yeteri kadar işlenmeden ve cevher zenginleştirilmesi yapılmadan sevk edildiğine parmak basıyorlar.

Hal böyle olunca da, sektörde arzu edilen seviyelerde katma değerin yaratılamadığı belirtilirken, acilen modern anlamda maden analiz laboratuarlarının kurulup, maden sondaj çalışmalarının yapılarak, maden işleme tesislerine ait fizibilite çalışmaları araştırmalarının yapılmasının zaruret olduğu vurgulanıyor.

 Çıkabilecek madenlerin kullanım alanları ile pazarlanabilecekleri piyasaların araştırılmasına katkı sağlaması bakımından bölgenin maden haritasının çıkarılmasının yararlı olacağı belirtiliyor.